#5966

Samara State Technical University Chapter

Samara, Russia

Date Established: 1 January 2005

President

Mr. Azat Rifkatovich Masalimov

Faculty Advisor

Mr. Alexey Alexandrovich Podyachev

Secretary

Evgeniy Nikolaevich Postika

Treasurer

Konstantin Aleksandrovich Kovalev

Officer

Yuriy Ivanovich Pavlov

Staff Liaison

Erin O'Sullivan

Staff Liaison

Antonina Kozmina