#6045

Ukhta State Technical University Chapter

Ukhta, Russia

Date Established: 1 October 2009

President

Mr. Vyacheslav Alexandrovich Ovchinnikov

Vice President

Sofya Gomonova

Faculty Advisor

Dr. Emin Zafar Ogly Yagubov

Treasurer

Miss Elizaveta Lobanova

Officer

Mr. Maxim Andrianovich Denisov

Staff Liaison

Antonina Kozmina

Staff Liaison

Erin O'Sullivan