#6106

Chongqing University of Science & Technology Chapter


Chongqing, China

President

Kai Xiaokaishen Ma

Vice President

Cheng Lie

Membership Chairperson

Shen Xen

Secretary

Miss Hanna Yang II

Treasurer

Xiaoshuang Lu

Officer

Yage Zhang

Officer

Cao Xin

Officer

Zhengge He

Officer

Xintong Li

Staff Liaison

Mr. Justin Kijam

Staff Liaison

Erin O'Sullivan