SPE logo

SPE Tight Oil & Gas

19 – 22 October 2014

Xi’an, China | Sheraton Xi’an Hotel

Committee

Wu Qi, Co-chairperson
PetroChina E&P Co.

Claudia Hackbarth, Co-chairperson
Shell

Liu He, Technical Advisory Member
RIPED, PetroChina

Usman Ahmed
Baker Hughes Inc.

Andy Benson
Trican Geological Solutions
Gaz Bisht
AWE Ltd.

Craig Cipolla
HESS Corp.

Joe Dumesnil
Halliburton

Dong Mingzhe
U. of Calgary

He Dongbo
RIPED, PetroChina

Tobias Judd
Schlumberger

Liew Kit Kong
PETRONAS

Erdal Ozkan
Colorado School of Mines

Juan Carlos Palacio
Schlumberger

Wang Feng
Petrochina Jilin Oilfield

Xian Chenggang
Schlumberger