Media

Media qeydiyyat qaydaları

Yalnız tədbiri işıqlandıran KİV, o cümlədən, pulsuz qeydiyyatdan keçmək hüququna malikdirlər:

  • müxbirlər
  • müstəqil jurnalistlər
  • redaktorlar
  • naşirlər

Marketinq üzrə agentlər, reklam satışı üzrə mütəxəssislər, rəhbər işçilər və s. bu hüquqdan məhrumdurlar. QEYDİYYATDAN KEÇ


Sanzhar Zharkeshov, Qazma Mühəndisi, Exxon Mobil

Mətbuat üçün açıqlama;

Technology and human potential hold the key, as second SPE Caspian Technical Conference and Exhibition begins (Nov 2015)

SPE-in İLLİK XƏZƏR TEXNİKİ KONFRANS VƏ SƏRGİSİNDƏ YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ MÜTƏXƏSSİSLƏRDƏN İBARƏT QRUPLAR XƏZƏR REGİONUNUN ƏN VACİB MƏSƏLƏLƏRİNİ MÜZAKİRƏ EDƏCƏK (оktyabr 2015)

SƏNAYE VƏ ENERGETİKA NAZİRLİYİ SPE İLLİK XƏZƏR TEXNİKİ KONFRANSININ RƏSMİ TƏRƏFDAŞIDIR (оktyabr 2015)

NEFT VƏ QAZ MÜHƏNDİSLƏRİ CƏMİYYƏTİNİN (SPE) KONFRANSI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ ÜÇ YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ REGİONAL TƏDBİRİN BİR MƏKANDA KEÇİRİLMƏSİ (sentyabr 2015)

NEFT MÜHƏNDİSLƏRİ CƏMİYYƏTİ (NMC) 2-Cİ XƏZƏR TEXNİKİ KONFRANS VƏ SƏRGİSİNİ TƏQDİM EDİR (May 2015)

First CTCE sets the bar high (Dec 2014)

Mətbuat

Mətbuat və KİV numayəndələri bu tədbirlə bağlı suallarını İctimai Əlaqələr uzrə menecer Ben Bladonun electron poçtuna b.bladon@bcmpublicrelations.com. com və ya +44(0)13 0688 2288 telefon nomrəsinə zəng edib ona soyləyə bilərlər.