Tədbirlər qrafiki

Çərşənbə axşamı, 3 noyabr

1600–1800

Qeydiyyat

Çərşənbə, 4 noyabr

0800–0930

Qeydiyyat və salamlama qəhvə qəbulu

0930–1100

Konfrans və sərginin açılış mərasimi

1100–1230

Panel sessiyası: Qaz yataqlarının işlənməsi

1230–1400

Nahar

1400–1530

1-ci texniki sessiya: Yatağın işlənməsinin optimallaşdırılması məqsədi ilə lay göstəricilərinə nəzarət

2-ci texniki sessiya: Hasilat və əməliyyatlar

1530–1600  

Qəhvə fasiləsi

1600–1730 

3-cü texniki sessiya: Quyuların tikintisi və bərpası

4-cü texniki sessiya: Neft-qaz quyularının istismarında risklərin idarə olunması

1730–1900 

İçkili salamlama axşamı

Cümə axşamı, 5 noyabr

0930–1115

Panel sessiyası: Risk və istismarın idarə olunmasıl—Meqa Layihələr

1115–1200

Qəhvə fasiləsi

1200–1330

5-ci texniki sessiya: Xəzər dənizinin nadir dəniz ətraf mühitinin dərk olunması və qorunması

6-cı texniki sessiya: Quyuların mexanikləşdirilmiş istismarı

1330–1430

Nahar

1430–1600

7-cı texniki sessiya: Dəniz və dənizaltı qurğuların texnologiyası

8-ci texniki sessiya: Quyuların məhsuldarlığının artırılması

1600–1630

Qəhvə fasiləsi

1630–1800

9-cu texniki sessiya: Layın neftveriminin artırılması

10-cu texniki sessiya: Təcrübədə tamamlama hallarının tədqiqi

Cümə, 6 noyabr

0930–1100 

Panel Sessiyası: Neft yataqları texnologiyasının və regional məhsuldarlığın inkişafında dövlətin rolu

1100–1145

Qəhvə fasiləsi

1145–1315

11-ci texniki sessiya: Layların modelləşdirilməsi

12-ci texniki sessiya: Təcrübədə qazma hallarının tədqiqi

1315–1330

Son söz

1330–1430

Nahar