POSTERLƏR

ÇƏRŞƏNBƏ, 4 NOYABR, 14.00 – 15.30

14.00 – 15.30

2-ci TEXNİKİ SESSİYA: Hasilat və əməliyyatlar

177327

Vinland cədvəlində izopor kanal xətlərinin quraşdırılmasının yeni metodu sayəsində süxurların təsnifatına innovativ yanaşma
Xaled J. Al-Kena (Khaled J. Al-Qenae), Salman H. Al-Takafi (Salman H. Al-Thaqafi), Al-Khafji Joint Operations

177328

AÇG Azəri hissəsində yataq kollektorunun qarşılıqlı əlaqəsinin daha yaxşı dəyərləndirilməsinə yardım etmək üçün müşahidə
Naciyə Kuramşına (Najiya Kuramshina), Turan İbrahimov, BP

177329

Səs-küy arasında müşahidə: Xəzər dənizində seysmik kəşfiyyat dizaynı
Cozef Cekson (Joseph Jackson), Kris Bruks (Chris Brooks), Allison Dinqler (Allison Dingler), Devid Xarrison (David Harrison) və Dominik Lorans (Dominic Lawrance), BP

177330

Su basmanın məqsədli yerləşməsinin planlaşdırılması üçün temperaturun (RİT) paylanmış ölçülməsinin mədən tədqiqatlarının ənənəvi məlumatları ilə inteqrasiyası
Aydin Ismayılov, Əli Şeydayev, Pol Lokke (Paul Lokke), Elşən Rzayev və Mariya Lam Kin (Maria Lum Kin), BP

CÜMƏ AXŞAMI, 5NOYABR, 11.30-13.00

5-ci TEXNİKİ SESSİYA: Nadir Xəzər ekologiyasının anlaşması və qorunması

177331

Arçi (n) doyma dərəcəsi göstəricisinin petrofiziki hesablama metodikası; İraq neft yataqlarının şist-qum və karbonat kollektorlarında tətbiqi
Mazin Mohlab Al-Hilali, Beyker Hyuz; Məhəmməd Cavad Zein Al-Abidin (Mohammed Jawad Zein Al-Abideen), Kərkuk Universiteti və Tümen Dövlət Neft və Qaz Universiteti; Femi Adeqbola (Femi Adegbola), Veydun Li (Weidong Li), Beyker Hyuz; Antuan Mahran Avedisyan (Antwan Mahran Avedisian), Bağdad Universiteti

177332

Mürəkkəb kollektorlarda keçiciliyin petrofiziki qiymətləndirmə proseduru; İraq neft yataqlarında məqsədli araşdırma
Mazin Mohlab Al-Hilali, Beyker Hyuz; Məhəmməd Cavad Zein Al-Abidin, Kərkuk Universiteti və Tümen Dövlət Neft və Qaz Universiteti; Femi Adeqbola, Beyker Hyuz; Antuan Mahran Avedisyan, Bağdad Universiteti

177333

Lay-kollektorların və boşluqların müşahidə keyfiyyətinin artırılması üçün parametrlərin və radioaktiv ölçmə cihazların modelləşdirilməsi
Emin Alxasov, Xiaoqanq Han (Xiaogang Han), Maykl Vebster (Michael Webster) və Adrian Zett, BP

177337

Neft yatağının işlənməsinin həyat siklinin statistik modelləşdirilməsi
B.A. Suleymanov, F.S. Ismayılov, O.A. Dışın, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, ARDNŞ; S.S. Keldibayeva, “KazMunayQaz “Milli Şirkəti SC

177338

ARDNŞ yataqlarının quyularında laydan qum axınının
tənzimlənməsi

Ş.P. Kazımov, Fariz F. Əhməd, “Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu, ARDNŞ

177351

Quru və şelf layihələrin personalı üçün neft kəşfiyyatı və hasilatı təhlükəsizliyi sahəsində liderlik üzrə treninqlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi zamanı sürətli tədris Metodikasının tətbiqi
VValeriy Kuçerov, Emi Makdonald (Amy McDonald), Ivan Ivanov, Canet Rouz (Janet Rose), ERM

11.30-13.00

6-cı TEXNİKİ SESSİYA: Mexanikləşdirilmiş hasilat

177352

Quruda neft dağılmalarının modelləşdirilməsi və mümkün sosial-iqtisadi nəticələrin və istehsal aktivlərin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi
S. Gibbons, C.Şo (J. Shaw), S.Tillotson, Environmental Resources Management

178140

Şirkətlərin Qazma İstismar Personal Ehtiyatlarının İdarə olunmasının təşkili məsələsində çoxmədəniyyətli dəniz mühiti şəraitində problemlər və əldə edilən nailiyyətlər
Fil Smit (Phil Smith) və Qaret Lok (Gareth Lock), Kritik Analiz Qrupu

177356

NOZ Şirazın çirklənmiş torpağının bioremeditasiya üsulu ilə təmizlənməsi planı: ağır karbohidrogenləri ayıran mikroorqanizmlərin aşkarlanması və identifikasiyası
M.Koohestani, Mühəndislik, Elm və Tədqiqat Filialının Departamenti, Azad İslam Universiteti; N.Koohestani, Biologiya Departamenti, Jahrom Şöbəsi, Azad İslam Universiteti; S.Sadeghi, Ətraf Mühit və Energetika Departamenti, Elm və Tədqiqat Filialı, Azad İslam Universiteti

177361

Dəyişən cərəyan generatoru
Voytsex A. (Andi) Limanovka (Wojciech A.(Andy) Limanowka), Canadian Advanced ESP Inc.; Dana Pettiqrev (Dana Pettigrew), Foundation Enterprises Ltd.

177368

Quyuların sınaq işləri və ofşor hasilatı zamanı suyun yeni nəsil mobil su təmizləmə qurğusundan istifadə etməklə neftdən təmizlənməsinin innovasiyalı, effektiv və iqtisadi cəhətdən səmərəli həlli
M.Qriffits (M. Griffith), BP Anqola; Y.A. Şumakov, B. Akbayev və R.Fecervari (R. Fejervary), Şlyumberje

177371

Kəşfiyyat mərhələsində yatağın işlənməsi strategiyasına kompleks yanaşma
D-r Diana Şiqapova (Dr. Diana Shigapova), Ekaterina Makarova, Roxar Software Solutions

14.00-15.30

8-ci TEXNİKİ SESSİYA: Quyu məhsuldarlığının artırılması

177388

Qazaxıstanda əlverişsiz şəraitdə elektrik bucurqaddan istifadə etməklə geoloji texniki tədbirlərin optimallaşdırılması
Maykl Etuhoko, Massimo Viti, Sergey Zmeyevskiy, Arman Izbassov, Yerdos Bersugurov, Piter Hatson, Muratbek Aibazarov, KPO; Deyv Kleyton (Dave Clayton), Veltek

177376

Neft Seçimlərinin intensivləşdirilməsi üçün layın quyudibi zonaya vibrodalğalı təsirin effektivliyinin artırılması
Turbakov, Mixail S., Sherbakov, Aleksandr A., Perm milli tədqiqat politexnik Universiteti

177387

Qaraçanaq (Qazaxıstan) mədənində dərinlik ölçmələrinin optik-lif texnologiyasının tətbiqi
Maykl Etuhoko (Mike Etuhoko), Massimo Viti, Sergey Zmeyevskiy, Piter Hatson (Peter Hutson), Janna İtişeva, KPO; Konnor Hayland (Connor Hyland), Weatherford

16.00 – 17.30

10-cu TEXNİKİ SESSİYA: Tamamlanma işlərinə aid konkret misallar

177375

Abraziv reaktiv perforasiyanın effektivliyinin artırılması
Sergey E. Çernyşov, Sergey V. Qalkin, Nikolay I. Krısin, Mixail S. Turbakov, Evgeniy P. Ryabokon, Perm milli tədqiqat politexnik Universiteti

177389

Vakuum texnologiyaları və intellektual koltyubinqin birləşməsi yolu ilə (elastik НКТ telemetriyası ilə) vurulmaya hazırlıq üçün bərk fraksiyaların yox edilməsi - Azərbaycanda istifadə təcrübəsi
Marlin D.Rodriges S. (Marlin D. Rodriguez S.), Luis D. Pinyero (Luis D. Piñero), Simon D.Smit (Simon D. Smith), Hacıağa Məmmədov, Beyker Hyuz; Samir Mollayev, “BP-plc”

177395

Azəri yatağında işlənmə tarixinin bərpası tarixi Turan İbrahimov, BP

177397

Seismik Virtual Reallıq: Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının sonlu fərqinin yüksək dəqiqliklə modelləşdirilməsi
Alister Krosbi (Alistair Crosby) və Cozef Cekson (Joseph Jackson), BP

177401

Yuri Korçaqin yatağında, Xəzər Dənizinin Şimalında Geomexanika tətbiqində təkamül
A. Valiseviç, S. Ştun, V. Zvyagin və M. Qolenkin, LUKOYL; L.
Sadıkov, E. Korelskiy, A. Oçeretyanıy, A. Xakov və R. Qolubtsov, Şlyumberje

177402

Qazma prosesində quyuların məhsuldar şəkildə qazılması üçün süxur nümunələrinin seçilməsi
Akikat Maxmotov (Akikat Makhmotov), Oliver Mullins (Oliver C. Mullins), Şəhid Əzizül Haq (Shahid Azizul Haq), Vik Vixers (Wich Wichers), Şlyumberje