Təlim kursları

Quyuların tamamlanmasında qabaqcıl texnologiya üsullarına dair fikirlər: Ağıllı quyular, axınların sadə və müstəqil idarəetmə qurğuları

2 - 3 NOYABR 2015 | 0800-1700

Təlimatçının: Mixail Konopçinski

Kurs zamanı dinləyicilərə, quyuların tamamlanması üzrə qabaqcıl layihələrin işlənib hazırlanması, planlaşdırılması və icra edilməsi üçün tələb olunan quyuların tamamlanmasında qabaqcıl texnoloji üsullar haqqında əsas məlumat veriləcək. Kurs dinləyicilərinə layihələrin qiymətləndirilməsi, quyu və kollektor davranışının modelləşdirilməsi kimi neft və qaz layihələşdirilmənin amillərinin quyuların tamamlanmasında qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqinə olan təsiri haqqında bəhs ediləcək. Dinləyicilər quyuların tamamlanmasında müvafiq qabaqcıl texnologiyanı seçmək məqsədi ilə üsullar və proseslər ilə tanış olacaq. Dinləyicilər habelə avadanlıq, avadanlığın funksional göstəriciləri, quyuların tamamlanma sxemləri, bu sxemlərin uğurlu tətbiqi yolları haqqında məlumat alacaq.

daha ətraflı »


Qum təzahürləri ilə mübarizə mövzusuna giriş

2 - 3 NOYABR 2015 | 0800-1700

Təlimatçının: Fili Vassouf

Bu kurs quyunun tamamlama işləri üzrə başlıca qum təzahürü ilə mübarizə mövzularına həsr olunub və avtonom rejimdə çalışan ekranlar, çınqıl ilə doldurulma, yüksək gərginlikli su ilə doldurulma və çınqıllı filtrlərin doldurulması ilə yaranan hidroboşluq daxil olmaqla bütün sənaye üzrə ümumi istifadə olunun qum təzahürü ilə mübarizə üzrə müxtəlif texnikaları təqdim edir. Bu yalnız neft yatağı əməliyyatları ilə bağlı əsas anlayışları tələb edirdi və növbəti tamamlama işlərində istifadə etmək üçün hər bir texniki üstünlük, məhdudiyyət, tətbiqetməni daha yaxşı anlamağa çalışan, qum təzahürü ilə mübarizə təcrübəsinə malik qazma, tamamlama və istehsal heyəti üçün nəzərdə tutulub. Kurs həmçinin təhlil və çınqılların ölçüsü, eləcə də quyular üçün avadanlığın seçilməsi daxil olmaqla, başlıca qum təzahürü ilə mübarizə planı, quraşdırma və qiymətləndirmə kimi məsələləri əhatə edir, praktik tapşırıqlar və müzakirələr vasitəsilə interaktiv şəkildə həyata keçirilir.

daha ətraflı »