İllik Xəzər Texniki Konfrans və Sərgisində iştirak üçün əsas səbəblər:

 • Xəzər regionunun əsas problemlərinin öyrənilməsi üçün mütəxəssislərin əsas iclasları;
 • bilik, qabaqcıl üsul və təcrübə mübadiləsi üçün elmi işlərin təqdimatlarına əsaslanan hərtərəfli texniki proqram;
 • əlaqələrin qurulması üçün müstəsna imkanlar;
 • sahədə cari problemlərin və tendensiyaların konstatasiyası və müzakirəsi

AUDİTORİYA

 • neft-qaz şirkətlərinin mütəxəssisləri, ekspertləri və rəhbərləri
 • servis, konsaltinq şirkətləri və təchizatçı şirkətlər
 • dövlət nəzarət orqanları
 • sağlamlığın, əməyin və ətraf mühitin qorunması üzrə təşkilatların mütəxəssisləri və nümayəndələri;
 • yerli, milli və beynəlxalq dövlət təşkilatları;
 • qeyri-hökumət təşkilatları;
 • peşəkar assosiasiyalar
 • universitetlər, elmi-tədqiqat mərkəzləri və institutlar.

İştiraki ilə:

AAPG ANGC EAGE SEG AMGK