#6256
#230

Siberian Federal University

Krasnoyarsk, Russia

Date Established: 06 Jul 2016

President

Nikita Podshivalov

Vice President

Viktor Vitalievich Ryauzov

Secretary

Makar Alekseev

Faculty Advisor

Mary Pirozhkova, RN KrasnoyarskNIPIneft

Staff Liaison

Erin O'Sullivan, Society of Petroleum Engineers

Staff Liaison

Yaroslava Orlova, Tatneft