SPE/EAGE Joint Workshop on Modeling: Best Practices and Innovative Approaches 20 - 21 Mar 2018 Holiday Inn Sokolinki Moscow, Russia

Programme Committee

SALAVAT BIKBULATOV
ROSPAN INTERNATIONAL

ANDREY GLADKOV
MODELTECH

KIRILL ISAKOV
NOVATEK STC

LILIA KADOCHNIKOVA
NOVATEK STC

ZHASULAN KARAMERGENOV
CASPIMUNAYGAZ

MAXIM KOMIN
SCHLUMBERGER

ANTON MURYZHNIKOV
ROCK FLOW DYNAMICS

SERGEY PYLNIK
TOMSKNIPINEFT

SERGEY REDIKULTSEV
ROSPAN INTERNATIONAL

ANDREY ROSCHEKTAEV
GAZPROMNEFT STC

ARTEM SMIRNOV
ROSPAN INTERNATIONAL

OLEG USHMAEV
GAZPROMNEFT STC

DANIIL VOROBYEV
ROSPAN INTERNATIONAL

ALEXEY YAZKOV
NOVATEK STC

TIMOFEY ZAGURENKO
UFIMSKY STC