#5950

Kazakh-British Technical University Chapter


Almaty, Kazakhstan

President

Madiyar Mauletovich Abdrakhmanov

Vice President

Miss Burkhan Yekeykyzy Tomiris

Faculty Advisor

Professor Aleksandr P. Ivakhnenko

Secretary

Ms. Moldir Kanafina

Treasurer

Aitolkyn Yazitova

Officer

Mr. Karameddin Akhmetniyaz

Officer

Angsagan Yerkebulan Yemls

Officer

Dulat Amanzholov

Officer

Yesset Utelbayev

Staff Liaison

Jade Abbott

Staff Liaison

Yaroslava Orlova

Staff Liaison

Erin O'Sullivan