#6142

Rice University Chapter


Houston, Texas, USA

Date Established: 29 July 2013

President

Yongchao Zeng

Vice President

Qiqi Xiang

Faculty Advisor

Dr. George J Hirasaki

Membership Chairperson

Pengfei Dong

Secretary

Xiao Tan

Treasurer

Jian Guoqing

Officer

Leilei Zhang

Staff Liaison

Erin O'Sullivan