#6155

North-Eastern Federal University Chapter

Yakutsk, Russia

Date Established: 31 December 2013

President

Alexandr Valeryevich Gogolev

Vice President

Miss Tatiana Everstova

Faculty Advisor

Mr. Alexander Kolesov

Secretary

Alexey Alexeevich Meshcheryakov

Treasurer

Mr. Anatoly Ushatov

Staff Liaison

Erin O'Sullivan

Staff Liaison

Antonina Kozmina