Sponsorluq üçün imkanlar

Xəzər neft-qaz sahəsinə pəncərə

SPE İllik Xəzər Texniki Konfransı çərçivəsində sponsorıuq şirkətlərə nef-qaz sahəsində yüksək səviyyədə auditoriya qazanmaqla bağlı təkrarolunmaz brendinq və marketinq imkanı verir. Beynəlxalq ictimaiyyətin güclü dəstəyi sponsorlu Sizin təşkilatın bilavasitə sahə kəşfiyyat və qazma liderləri və Xəzər regionunda qərar qəbul edən əsas şəxslər qarşısında güclü təqdimarına imkan verəcəkdir. Tədbir sənəmərəli və bilavasitə qarşılıqlı əlaqələri həyata keçirməklə bir çox dəyərli şəbəkə imkanlarını verir ki, bu da yalnız yeni deyil həm də mövcud münasibətləri inkişaf etdiyrməyə imlkan yaradacaqdır.

Niyə iştirak etmək lazımdır?

SPE 2019 Xəzər Texniki Konfransının materiallarına əsasən:
 

 • 550-dən artıq iştirakçı
 • İştirakçıların 80%-i Xəzər regionundandır
 • 156 müxtəlif təşkilat təmsil edilir
 • 26 ölkə təmsil edilir

 

Bizim sponsorluq paketləri Sizin təşkilatlarınıza aşağıda göstərilən imkanları verir:

 • Bu andan və tədbirin keçirilməsinə qədər brendinizin ən yüksək səviyyədə tanınması
 • Məqsədli beynəlxalq və Xəzər auditoriyası ilə qarşılıqlı əlaqənin həyata keçirilməsinə imkan əldə etmək
 • Bu sahədə aparıcı və qabaqcıl texnoloji kontent ilə əlaqəli olmaq
 • Bu sahənin ən nüfuzlu təşkilatlarının ən yüksək vəzifəli üzvəri ilə birlikdə işdə iştirak etmək
 • SPE tədbirləri çərçivəsində geniş marketinq və reklam kompaniyalarının bir hissəsi olmaq
 • Yeni texnoloji qərarların sahə yeniliklərinin bir hissəsi olmaq
 • SPE və bazara yerli gənc istedadların və onların karyerasının inkişafında dəstək göstərmək

 

SPE 2021-ci il Xəzər texniki konfransında sponsorluq imlanları haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün lütfən bizimlə əlaqə saxlayın:

Din Gest, Tədbir, Avropa və Xəzər regionu - satış üzrə Menecer
Tel +44 20 7299 3300 | Email Din