#6285
#188

Udmurt State University

Izhevsk, Russia

Date Established: 15 Feb 2018

President

Eugene Churin

Vice President

Ivan Batinov

Membership Chairperson

Igor Alexeevich Chernykh

Secretary

Dmitry Kryukov

Treasurer

Olga Likhacheva

Faculty Advisor

Vadim Gennadievich Mironychev, Udmurt State University

Officer

Timur Irikovich Khamitov

Staff Liaison

Erin O'Sullivan, Society of Petroleum Engineers

Staff Liaison

Yaroslava Orlova, Gazpromneft-Technological Partnership LLC