#6291
#250

National Technical University-Kharkiv Polytechnic Institute

Kharkiv, Ukraine

Date Established: 15 Jun 2018

President

Ilya Nikolaevich Trokhimchuk

Vice President

Vladyslav Zhyhulin

Membership Chairperson

Alina Alina Mikhailenko

Secretary

Yelyzaveta Zhykharieva

Treasurer

Nataliya Leontieva

Faculty Advisor

Mykhailo Bratakh, Kharkiv Polytechnic Institute

Officer

Danylo Khrushchov

Officer

Denys Protsyuk

Officer

Vladyslav Panchenko

Staff Liaison

Erin O'Sullivan, Society of Petroleum Engineers

Staff Liaison

Ola Davies, Society of Petroleum Engineers